Wetgeving

In de loop der jaren is er heel wat wetgeving ontstaan omtrent inbraak-, brand- en camerabeveiliging.
Wij vinden het onze taak u hier zo goed mogelijk van op de hoogte te brengen.

Belastingvoordeel

Investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, genieten van een bijkomende aftrek. Voor het jaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt het percentage 120%. Deze aftrek kan enkel gebruikt worden voor het jaar waarin de investering plaats vond. De fiscale aftrek is enkel van toepassing op kosten na de aankoop van nieuw materiaal, zoals alarmsystemen, gepantserde deuren, anti-ramkraaksytemen, … Let wel, dit is enkel van toepassing op bedrijven.

Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht of op de site van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Besafe.

Aangifte alarmsysteem

Nieuwe alarmsystemen moeten binnen de 10 dagen worden gemeld. Dit kan u doen via de website van de overheid policeonweb.be. Op deze wijze heeft de politie een beter inzicht in de geplaatste alarmsystemen in België, de locatie en de gegevens van de gebruiker. Na aangifte bij indienststelling moet deze informatie ook jaarlijks bevestigd worden.

De wetgeving kent een aantal verplichtingen in verband met elektronische beveiliging met betrekking tot branddetectie. Heeft u vragen over brandveiligheid, dan kan u steeds terecht bij ons of de lokale brandweer.

Omtrent rookmelders geldt er een strenge regelgeving, afhankelijk van uw woonplaats.

1. Vlaams gewest
Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn van minstens 1 rookmelder.

2. Waals gewest
Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn van minstens 1 rookmelder per 80m².
Ook alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder, geplaatst door de eigenaar van het pand.

3. Brussels gewest
Alle huurwoningen moeten voorzien zijn van een rookmelder in elke lokaal op het evacuatietraject, geplaatst door de eigenaar van het pand. Dit betekent concreet: elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamers de buitendeur van de woning te bereiken.

Brandnormen

1. NBN S21-00: In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt hier regelmatig naar verwezen. Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden, welke bekabeling moet er worden voorzien, welke noodvoeding moet de centrale bezitten, etc.
Moet uw project voldoen aan de NBN S21-100 norm dan zal Varel Alarm U graag helpen met het opstellen van een op uw situatie aangepaste studie.

2. NTN162: De opvolger van de NBN S21-100 is reeds beschikbaar in de vorm van de NTN162. Deze nieuwe technische nota is veer uitgebreider dan de NBN en houdt rekening met de laatste technieken in branddetectie.

Sinds begin 2007 reguleert een nieuwe wet de camerabewaking in België. Deze wet maakt duidelijk wie, wat, waar en hoe men mag filmen. Elke camera-installatie moet daarenboven worden aangemeld bij de Privacycommissie. Heeft u vragen over de camerabewakingswetgeving, dan kan u steeds bij de specialisten van Varel Alarm terecht.

Privacyregels

Wanneer u filmt op plaatsen waar dit niet mag, kan dit beschouwd worden als een inbreuk op de privacy. Er zijn verschillende regels voor het filmen in diverse gebieden.

1. Privé-omgeving
Concreet komt het erop neer dat u in een privé-omgeving altijd camera’s mag plaatsen. Er is echter wel één duidelijke voorwaarde: iedereen moet op de hoogte zijn dat hij/zij gefilmd wordt. Dat betekent dat u dit duidelijk moet afficheren.

2. Ondernemingen en winkels
Het plaatsen van camera’s in bedrijven en winkels is wettelijk gereglementeerd. Als eigenaar van een camerabewakingssysteem kan u filmen in een onderneming of een winkel, maar slechts onder enkele voorwaarden. Zo is een duidelijke affichering noodzakelijk en moet ook de ondernemingsraad zijn akkoord geven voor het plaatsen van en filmen met camera’s.

3. Openbare plaatsen
Op openbare plaatsen, dus niet besloten en voor het publiek toegankelijk, is de wetgeving formeel. Hier mag enkel door een overheidsinstantie gefilmd worden. Er zijn echter belangrijke nuances:
– Besloten vs niet-besloten
– Voor het publiek toegankelijk vs niet voor het publiek toegankelijk

Belastingvoordeel

Investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, genieten van een bijkomende aftrek. Voor het jaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt het percentage 120%. Deze aftrek kan enkel gebruikt worden voor het jaar waarin de investering plaats vond. De fiscale aftrek is enkel van toepassing op kosten na de aankoop van nieuw materiaal, zoals alarmsystemen, gepantserde deuren, anti-ramkraaksytemen, … Let wel, dit is enkel van toepassing op bedrijven.

Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht of op de site van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Besafe.

Aangifte alarmsysteem

Nieuwe alarmsystemen moeten binnen de 10 dagen worden gemeld. Dit kan u doen via de website van de overheid policeonweb.be. Op deze wijze heeft de politie een beter inzicht in de geplaatste alarmsystemen in België, de locatie en de gegevens van de gebruiker. Na aangifte bij indienststelling moet deze informatie ook jaarlijks bevestigd worden.

De wetgeving kent een aantal verplichtingen in verband met elektronische beveiliging met betrekking tot branddetectie. Heeft u vragen over brandveiligheid, dan kan u steeds terecht bij ons of de lokale brandweer.

Omtrent rookmelders geldt er een strenge regelgeving, afhankelijk van uw woonplaats.

1. Vlaams gewest
Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn van minstens 1 rookmelder.

2. Waals gewest
Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn van minstens 1 rookmelder per 80m².
Ook alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder, geplaatst door de eigenaar van het pand.

3. Brussels gewest
Alle huurwoningen moeten voorzien zijn van een rookmelder in elke lokaal op het evacuatietraject, geplaatst door de eigenaar van het pand. Dit betekent concreet: elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamers de buitendeur van de woning te bereiken.

Brandnormen

1. NBN S21-00: In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt hier regelmatig naar verwezen. Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden, welke bekabeling moet er worden voorzien, welke noodvoeding moet de centrale bezitten, etc.
Moet uw project voldoen aan de NBN S21-100 norm dan zal Varel Alarm U graag helpen met het opstellen van een op uw situatie aangepaste studie.

2. NTN162: De opvolger van de NBN S21-100 is reeds beschikbaar in de vorm van de NTN162. Deze nieuwe technische nota is veer uitgebreider dan de NBN en houdt rekening met de laatste technieken in branddetectie.

Sinds begin 2007 reguleert een nieuwe wet de camerabewaking in België. Deze wet maakt duidelijk wie, wat, waar en hoe men mag filmen. Elke camera-installatie moet daarenboven worden aangemeld bij de Privacycommissie. Heeft u vragen over de camerabewakingswetgeving, dan kan u steeds bij de specialisten van Varel Alarm terecht.

Privacyregels

Wanneer u filmt op plaatsen waar dit niet mag, kan dit beschouwd worden als een inbreuk op de privacy. Er zijn verschillende regels voor het filmen in diverse gebieden.

1. Privé-omgeving
Concreet komt het erop neer dat u in een privé-omgeving altijd camera’s mag plaatsen. Er is echter wel één duidelijke voorwaarde: iedereen moet op de hoogte zijn dat hij/zij gefilmd wordt. Dat betekent dat u dit duidelijk moet afficheren.

2. Ondernemingen en winkels
Het plaatsen van camera’s in bedrijven en winkels is wettelijk gereglementeerd. Als eigenaar van een camerabewakingssysteem kan u filmen in een onderneming of een winkel, maar slechts onder enkele voorwaarden. Zo is een duidelijke affichering noodzakelijk en moet ook de ondernemingsraad zijn akkoord geven voor het plaatsen van en filmen met camera’s.

3. Openbare plaatsen
Op openbare plaatsen, dus niet besloten en voor het publiek toegankelijk, is de wetgeving formeel. Hier mag enkel door een overheidsinstantie gefilmd worden. Er zijn echter belangrijke nuances:
– Besloten vs niet-besloten
– Voor het publiek toegankelijk vs niet voor het publiek toegankelijk

 

Nuttige informatie

handleidingen

Op zoek naar de handleiding van uw systeem? Hier hebben we voor u de belangrijkste handleidingen en formulieren in verband met inbraakbeveiliging gebundeld. Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht.
Lees meer

incert kwaliteitsnorm

INCERT is het Belgische kwaliteitslabel voor elektronische beveiliging. Varel Alarm is een INCERT erkend installateur. Wat garanderen wij u hier concreet mee?

  • Correcte uitvoering van uw beveiligingsplan
  • Installatie volgens de regelgeving en normen van overheid en
    verzekeringsmaatschappijen

Lees meer

4 stappen naar veiligheid

Bij Varel Alarm werken we volgens een bepaald stramien
om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

offerte opstellen

We gieten uw beveiligingsnoden in een offerte op maat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Deze wordt met u overlopen. Vragen? Aarzel niet.

onderhoud

Op regelmatige basis komen we bij u langs om uw beveiligingssystemen in optimale conditie te houden.

bezoek ter plaatse / beveiligingsstudie

We komen bij u langs om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op uw situatie. Vertel ons uw noden en wensen en wij vertalen ze naar een beveiligingsplan op maat.

Plaatsing

Ons team van getrainde vakmensen komt alles plaatsen en in gereedheid brengen om uw veiligheid te garanderen, elke dag opnieuw.